Uddannelse & Ledelse

Efterskole udvikler ens sociale kompetencer

Efterskole som dannelse

I mange familier er det en tradition for at tage på efterskole i niende eller tiende klasse, og dermed ved den unge allerede i god tid, hvad der forventes. At tage på efterskole kan ses som dannelse og en del af opdragelsen, der ikke varetages af forældrene. I andre familier er det ikke en tradition, men et ønske som den unge selv har bragt på banen. På en efterskole kan man tage folkeskolens niende og/eller tiende klasse samtidig med, at man fokuserer på en interesse. Der findes utroligt mange sportsefterskoler, men der findes også de mere kreative efterskoler. De seneste år er der dukket flere og flere efterskoler op, der tilbyder gaming som linjefag. Hoejerdesignefterskole.dk er en gamer efterskole og også en efterskole i Jylland. Efterskolen har udover gaming også stort fokus på Design, og den fik i 2015 seks millioner kroner af A.P. Møller fonden til at istandsætte Bonefabrikken, tætliggende på Vadehavet, så den kunne danne centrum omkring designefterskolen og -højskolen.

Historien bag Højer

Oprindeligt var Højer Design Efterskole en tysk-dansk folkeskole tilbage til 1905. I 1951 blev skolen en ren dansk folkeskole. I 1964 blev bygningen omdannet til kontorbygning til Højers Tæppefabrik, og i 1986 kom Håndarbejds- og designseminariet til. I 2007 fødtes Højer Design Efterskolen for i 2018 at blive udvidet med Højer Designhøjskole.

 

Økonomien bag

Det er dog ikke gratis at indtage andre rammer end folkeskolen. Både efterskole og højskole skal betales af egne eller forældres lommer. I forbindelse med efterskolen kan der af forældre søges om tilskud til efterskolen. Tilskuddet gives efter hustandens indkomst, og er der kun en forsørger, gives der ofte et større tilskud, end hvis der er to forsørgere på bopælen. Ved en højskole er det den rene afgift, man betaler. Hvorom alting er, så er det en meget stor oplevelse, og ofte så får man det, man betaler for. Mange højskoler og efterskoler arbejder i dag også med udlandsophold, der har en udgift, der faktureres direkte til forældrene. Verden er blevet mindre, og det forventes, at unge mennesker kan begå sig i fremmede kulturer, som ikke er så fremmede endda.

 

 

 

Relaterede nyheder