Tag ejerskab af din hverdag


Synes du også, at dagligdagen kan gå hen og være ikke så lidt stresset? Bliver du derfor ofte trist og sur, fordi du føler, at du ikke rigtigt har den fornødn tid til at gøre ting, som betyder noget for dig? Er du den, der som oftest i sidste ende vælger at stå for det meste. Både fordi “sådan plejer det at være” og fordi “at det går hurtigere”? Job, skole og praktiske gøremål er ofte langt mere omfattende, end man tror, og tidsrøvere af rang. Det betyder, at hvis du ikke sørger for at skemalægge og planlægge din tid, ja, så risikerer du meget nemt, at den forsvinder mellem fingrene på dig. Det er der heldigvis en løsning på, og det er ganske enkelt at bringe mere systematik ind i din tilværelse. Prøv at tænke “arbejdsfordeling og uddelegering af gøremål” ind i kalenderen. På den måde undgår du, at det altid er dig, der skal sørge for det meste. Bliver tingene visualiseret på papir eller i en kalender, er det meget nemmere at give hinanden pligter og ansvar. Prøv selv!