Sport og friluftsliv

Vinteren giver anledning til at se andre fugle

Om vinteren er der rigtig mange fugle, der tager på træk. Det gør det fordi, det simpelthen bliver for koldt for dem, at leve i Danmark. Så flyver de længere sydpå, hvor de kan være hele vinteren. Når det så bliver varmere i Danmark, så kommer de tilbage. Mange fugle kommer tilbage for at yngle, og det foregår i løbet af foråret. Man kan derfor også kende foråret på, at fuglene begynder at komme tilbage.

Nye slags

Men det er faktisk også muligt at se fugle, som man måske ellers ikke plejer at se. Det har noget at gøre med, at der er nogle fugle, som tager på træk til Danmark. I forhold til hvilke klima de normalt lever i, så har Danmark er varmere klima for dem. Derfor overvintre de her i landet, hvorefter de tager tilbage til deres eget land, når det bliver varmere.

Relaterede nyheder